Besy CO

FIRE JACK logo

Aerosolové hasicí zařízení,
které hasí oheň působením hasicího aerosolu. Zařízení FIRE JACK® spolupracuje s libovolnou elektrickou požární signalizací.

Více o produktu FIRE JACK

Profil společnosti BESY CO

Společnost BESY CO spol. s r.o. byla založena v roce 1994. Od svého vzniku se zabývá ochranou osob a majetku.

V roce 1996 se zaměřila na převzetí moderní a ekologické technologie hašení požárů aerosolovým hasivem. Tuto technologii původně rozvinula Ruská agentura pro kosmický výzkum v osmdesátých letech minulého století. Od začátku devadesátých let minulého století byla tato technologie uvolněna i pro civilní sektor.

Po několikaletém certifikačním procesu byl systém aerosolového hašení naší společností uveden na Český trh. Stalo se tak v roce 1998 pod obchodním označením Stabilní hasicí zařízení aerosolové FIRE JACK®. Zobrazit certifikaci produktu FIRE JACK

K zajištění co nejvyšší kvality výrobku a odstranění nedostatků konstrukce původní technologie, společnost BESY CO spol. s r.o. přistoupila v roce 1998 k založení dceřiné společnosti BESY Rom s.r.o. v Moskvě. Prostřednictvím této společnosti byl zahájen vývoj vlastní technologie aerosolového hašení – generátorů hasicího aerosolu, ručních hasicích generátorů a automatického systému pro přepravní prostředky (automobily, kolejová vozidla a lodě). Veškeré typy generátorů pro nás nyní vyrábí ZEVETA AMMUNITION a.s.. Generátory jsou patentově chráněny.

Od roku 1999 byl systém FIRE JACK® přihlášen k certifikaci jako AHZ FIRE JACK® (aerosolové hasicí zařízení FIRE JACK). V roce 2000 byl po zkouškách ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně takto certifikován autorizovanou osobou PAVUS, a.s.. V roce 2004 proběhla opětovná certifikace systému AHZ FIRE JACK® autorizovanou osobou TZÚS Praha. Systém má dále platný certifikát pro území Slovenska vydaný autorizovanou osobou TSÚ Piešťany, Maďarska, Slovinska a Řecka.

Produkty a služby…