Výhody hasicího zařízení Fire Jack

Efektivní

Hašení je prováděno prostřednictvím hasicího aerosolu, který má mnohonásobně vyšší hasební účinnost než běžná hasiva. Díky své nepatrné hmotnosti se aerosol vznáší v prostoru po desítky minut a celou tuto dobu inhibuje hoření.

Po požáru se tenká vrstvička sedimentovaného aerosolu odklidí současně se sedimentovanými zplodinami hoření.

Jednoduché

Instalace celého hasicího zařízení FIRE JACK® je jednoduchá, rychlá, bez narušování provozu investora. AHZ FJ nevyžaduje zvláštní místnost pro zásobu hasiva, ani žádné potrubní rozvody pro jeho rozvod.

Trvanlivé a ekologické

Zdrojová směs, tvořená slisovanými anorganickými solemi, je impregnována proti vlivům prostředí organickými pryskyřicemi, neztrácí ani na hmotnosti, ani účinnosti a má tedy v běžném prostředí vysokou trvanlivost. Neuvolňuje žádné výpary do ovzduší

Zdrojová směs a hasicí aerosol nejsou jedovaté a neškodí životnímu prostředí, ani zařízení. Emise aerosolu do chráněného prostoru není doprovázena přetlakem a nedochází při ní ke snížení obsahu kyslíku v chráněném prostoru.

Bezpečné

Díky sofistikovanému řídícímu systému BEFIS® je zajištěna trvalá kontrola stavu celého zařízení a to i vzdáleně pomocí LAN sítě.

Ve zvláštních případech lze AHZ FJ použít i pro ochranu prostor, aniž by bylo k funkci zapotřebí elektrické energie.

Ekonomické a s kompletním servisem

Podstatně nižší náklady než u jiných srovnatelných systémů, vysoká životnost, nízké náklady na pravidelný zákonný servis, servis poskytovaný 24 hodin denně a nulové náklady na likvidaci zařízení.

Výhody

  • Mnohonásobně vyšší hasební účinnost než běžná hasiva
  • Instalace je jednoduchá, rychlá, bez narušování provozu
  • Hasicí aerosol je ekologický a neškodí životnímu prostředí
  • Žádné výpary do ovzduší
  • Hasící prvky mají vysokou trvanlivost
  • Trvale v pohotovosti i bez elektrické energie
  • Nízká cena oproti jiným srovnatelným systémům, nízké náklady na servis

Certifikace

O výrobci

Společnost BESY CO spol. s r.o. byla založena v roce 1994. Zabývá se ochranou osob a majetku v projektech v ČR, na Slovensku, v Rusku, Maďarsku, Slovinsku, a Řecku.

Mottem naší společnosti je vyrábět a dodávat na trh systém ochrany před požárem JEDNODUŠE JEDNODUCHÝ – aerosolové stabilní hasicí zařízení FIRE JACK®.

Více o výrobci…