Stabilní aerosolové hasicí zařízení FIRE JACK®

Základní částí aerosolového hasícího zařízení FJ jsou generátory hasicího aerosolu, které je nutno kompletovat při montáži vhodným startérem. Generátory jsou beztlaké plechové nádoby, které emitují hasicí aerosol pouze v případě nutnosti hasit. Hasicí aerosol vzniká termickou dekompozicí zdrojové směsi zalisované do generátoru při výrobě.

Pokud není v chráněném prostoru instalováno detekční zařízení, nebo stávající zařízení nevyhoví požadavkům, může firma BESY CO spol. s r.o. dodat vlastní detekční zařízení.Automat BEFIS® je kompletován se spouštěcími tlačítky.

Jsou-li komplexy generátorů v chráněných místnostech doplněny automatem BEFIS®, jedná se o automatické AHZ FIRE JACK. Ve zvláštních případech lze FIRE JACK použít i pro ochranu prostor, aniž by bylo k funkci AHZ FIRE JACK zapotřebí elektrické energie. V těchto případech není instalován ani automat BEFIS®, ani klasické detekční zařízení. Příslušná varianta hasicího zařízení FIRE JACK® se označuje jako autonomní AHZ FIRE JACK.

Řídící a kontrolní elektronický automat BEFIS® byl vyvinut pro kontrolu stavu generátorů, hlášení stavu systému a spuštění komplexu generátorů v prostoře zasažené požárem. Automat je stavebnicového provedení, proto se vždy navrhuje individuálně podle potřeb konkrétní instalace. Automat BEFIS® je vybaven zálohovaným napájecím zdrojem, který zahrnuje též akumulátorové baterie a je tedy schopen funkce i v případě výpadku síťového napájení.

Pro manuální použití či hašení bez automatického systému jsou určeny produkty ze sortimentu ručních aerosolových hasicích přístrojů .

Blokové schéma

Automat BEFIS®

elektronický distribuovaný řídící a informační systém, který trvale monitoruje funkčnost elektrických částí hasicího zařízení FIRE JACK®. Na popud požární signalizace nejprve aktivuje výstražné zařízení a poté i hasební komplex v chráněném úseku postiženém požárem.

Jít do katalogu…

Generátor hasicího aerosolu

plechová beztlaká nádoba plněná zdrojovou směsí, z níž termickou dekompozicí vzniká hasicí aerosol. GHA se uvádí do činnosti startérem, kterým se vybavuje při montáži. Startér je pyrotechnický výrobek třídy T 1 iniciovaný elektricky, popřípadě termochemicky.

Jít do katalogu…

EPS

Elektronický spouštěcí automat. Je koncovým prvkem systému umístěným přímo v hašeném prostoru. EPS je adresní a zajišťuje trvalou kontrolu startéru GHA a měří teplotu ve svém okolí.

Detekční zařízení

Slouží u instalace automatického AHZ FJ jako vysílač informac eo vzniku požáru do ústředny detekčního zařízení. Ve většině případů je AHZ kompletováno s vlastním detekčním systémem.

Elektronický spouštěč ESA

Zajišťuje měření celistvosti startéru generátoru BR a jeho iniciaci

Aerosolové hasícího zařízení Fire Jack se běžně umisťuje jak do průmyslových prostor, tak do prostor administrativního charakteru. Aerosol lze použít též pro hašení elektrických zařízení pod napětím, a to až do 22kV.