Katalog » Rozvaděč automatu BEFIS®

Elektronický distribuovaný řídící a informační systém, který trvale monitoruje funkčnost elektrických částí hasicího zařízení FIRE JACK®. Na popud požární signalizace nejprve aktivuje výstražné zařízení a poté i hasební komplex v chráněném úseku postiženém požárem, archivuje události v zařízení FIRE JACK®. Je technicky uzpůsoben vyslat relevantní informace promítnuté do schématu chráněných úseků do zákazníkova PC a jeho prostřednictvím na internet. Technicky je automat BEFIS® tvořen spouštěči, umístěnými v těsné blízkosti generátorů a několika typy desek s plošnými spoji a aktivními i pasivními elektronickými součástkami jako vestavnými komponenty.

Plechová skříň obsahující: vestavěné komponenty automatu BEFIS®, zálohový zdroj elektrické energie vč. akumulátoru 24V, se svorkovnicovým polem pro připojení vnějších kabelů a podle potřeby doplněný dalším elektrickým zařízením. Návrh skladby rozváděče je součástí konkrétního projektu.

Stručný přehled vestavných komponentů automatu BEFIS®

Stanice BAK

Systémová součást automatu BEFIS – adresná stanice

Stanice HUB

Systémová součást automatu BEFIS – řadič komunikační linky

Stanice BAK a HUB jsou elektronické desky různého určení, kompletované na základnové desky s protikusem. Stanice BAK je základním logickým prvkem automatu BEFIS®. Na každý chráněný úsek připadá nejméně jedna stanice BAK. Stanice HUB je určena k řízení výměny informací v rámci automatu na různých úrovních a jejich počet závisí na topologii automatu.

Hlavní základnová deska pro stanice HUB a BAK

Délka130 mm
Šířka150 mm
Výška110 mm
(včetně stanice BAK)

Rozšiřující základnová deska pro stanice HUB a BAK

Délka130 mm
Šířka110 mm
Výška110 mm
(včetně stanice BAK)

Základnové desky ZAH a ZAR jsou podpůrné elektronické desky pro instalace stanic BAK a HUB. Deska ZAH obsahuje zdroj napájení pro elektroniku a umožňuje připojení kabelů komunikace. Deska ZAR má pouze podpůrnou funkci. Desku ZAR lze připojit k desce ZAH a připojováním dalších desek ZAR vytvořit řetězec, tvořený deskou ZAH a až čtyřmi deskami ZAR.

Reléová deska REL

Adresná systémová deska, sloužící k propojení systému BEFIS s vnějšími systémy a zařízeními

Délka130 mm
Šířka110 mm
Výška40 mm

Elektronický spouštěč ESA

Zajišťuje měření celistvosti startéru generátoru BR a jeho iniciaci

Délka100 mm
Šířka40 mm
Výška25 mm

Stáhnout katalogový list