Katalog » Generátory hasicího aerosolu

Plechová beztlaká nádoba plněná zdrojovou směsí, z níž termickou dekompozicí vzniká hasicí aerosol. Generátory hasicího aerosolu se uvádí do činnosti startérem, kterým se vybavuje při montáži. Startér je pyrotechnický výrobek třídy T 1 iniciovaný elektricky, popřípadě termochemicky.

Generátory typů BR 1 a BR 2 jsou určeny pro instalaci do prostředí bez nebezpečí výbuchu. Pro instalaci do výbušného prostředí je určen generátor typ BR 4. Lze jej osadit do zóny 2 podle ČSN EN 1127-1, skupiny výbušnosti G, teplotní třídy T3.

BR 1

Ochrana místností. Lze je spojovat do skupin až po pěti kusech a zavěšují se na držák obvykle na stěnu chráněné místnosti.

Stáhnout katalogový list

Nominální hasicí schopnost20 m3
Váha generátoru3,7 kg + 0,3 kg
Váha náplně1 kg
Výška generátoru115 mm
Průměr generátoru162 mm

BR 2

Ochrana technologických prostor, v nichž se staví volně, případně se zavěšují do vhodných míst. Do skupin se nespojují.

Stáhnout katalogový list

Nominální hasicí schopnost4 m3
Váha generátoru1,2 kg
Váha náplně200 g
Výška generátoru88 mm
Průměr generátoru90 mm

BR 4

Stáhnout katalogový list

Nominální hasicí schopnost10 m3
Váha generátoru7 kg
Váha náplně1 kg
Výška generátoru334 mm
Průměr generátoru180 mm

Generátory jsou charakterizovány jmenovitou hasicí schopností, vyjádřenou jako objem prostoru, ve kterém množství emitovaného aerosolu z generátoru zabezpečí uhašení požáru hořlavých kapalin nebo lokalizaci požáru pevných hořlavých hmot. Tato jmenovitá hasicí schopnost odpovídá zkušebnímu prostoru s přesně definovanou malou netěsností a v přepočtu činí již uvedených 50g aerosolu na 1m3. Pokud jsou v konkrétní chráněné místnosti netěsnosti, které nelze v případě požáru uzavřít, může být počáteční koncentrace aerosolu zvýšena. Potřebný počet GHA stanoví projekt po podrobném výpočtu.

Generátory hasicího aerosolu se do činnosti uvádí startérem, kterým je kompletován při montáži. Startér je doplněn zesilovačem pro případ spuštění skupiny dvou až pěti kusů BR 1.